Tagpap

Vælg kategori:
OKpriser sælger både tagpap og undertag til langt under de udbudspriser, som du ellers ser.
Vi har valgt at opdele produkterne i de ovenfor nævnte kategorier og bemærker:
Når vi har Selvbyggerpap – der er en et lags løsning, findes det under Overpap.
Kantpap findes under den kategori, som produktet hører til.
Ingen ruller har en ældre produktionsdato, end at produkterne stadig er fleksible og fuldt anvendelige.
Alle ruller opbevares stående, køligt men tørt.