Tagvinduer

Vælg kategori:
Tagvinduer er en fællesbetegnelse for alle vinduer, der er monteret på tagenes skrå eller vandrette flader. I praksis vil det næsten altid betyde vinduer fra Velux uagtet, at Velux vinduerne efterhånden er plagieret i væsentligt omfang. Dette gælder dog ikke kvaliteten.
Vinduer til vandrette tage finder du under ovenlyskupler.
OKpriser har altid mange nye og brugte Velux vinduer til salg samt inddækninger til samme. De vinduer, som ikke består kvalitetskontrollen inden de sættes til salg, bliver ”ophugget” og anvendt som reservedele.